Finansiering

FINANSIERING

Vilket alternativ passar er bäst?

LEASING

 

Leasing är idag det vanligaste finansieringsformen. Ni kan införskaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad er plånbok mår bra av.

 

Fördelar med leasing:

- Hela leasingavgiften är avdragsgill och dras som en omkostnad i bokföringen

- Det är enkelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, vilket säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning

- Avtal och avtalstid kan skräddarsys

- Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas

- Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet

- Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmonisera med intäktsflödet

 

HYRA

 

Med hyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och undviker därmed alla nackdelar som är förknippade med ägandet.

 

Fördelar med hyra:

- Hela hyresavgiften är avdragsgill och dras som en omkostnad i bokföringen

- Hyresavgiften baseras på enbart en del av utrustningens hela värde vilket ger en lägre avgift för dig

- Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas

- Avtal och avtalstid kan skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den utrustning som verkligen behövs till en kostnad er plånbok mår bra av.

- Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet

- Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmonisera med intäktsflödet

 

Kontakta oss för att diskutera det bästa alternativet för dig!